Restrepia porschiana Kraenzl.


Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. Vol.46(10) Pag.51 Año:1911