Brayopsis skottsbergii Gilg ex Skottsb.


Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. Vol.56(5) Pag.236 Año:1916
Sinónimo de: Alshehbazia hauthalii
Tipos:Patagonia, Sierra de los Baguales, 5 Feb 1909, C. S. Skottsberg s.n. (holotipo, UPS!).