Xanthoxalis tuberosa


Folia Geobot. Phytotax. Vol.8 Pag.176 Año:1973
Sinónimo de: Oxalis tuberosa